Tanzanias Nationalparker

I Tanzania finns inte mindre än 22 nationalparker där Nyrere är den största (den är till och med Afrikas största). Parkerna täcker ca 10% av Tanzanias yta. De 22 nationalparkerna, av vilka många utgör kärnan i ett mycket större skyddat ekosystem, har avsatts för att bevara landets rika naturarv och för att tillhandahålla säkra häckningsplatser där dess fauna och flora kan frodas, skyddade från motstridiga intressen hos en växande mänsklig befolkning. Det innebär att det finns en del regler du måste förhålla dig till inne i parken som tex att inte köra mer än 50 km/tim, bara hålla dig på vägarna (dvs inte offroad), bara gå ur bilen på än på de platser där det är tillåtet, håll avstånd till djuren så du inte stör, skräpa inte ner och ta inte in eller ut något från parken.

Tanzanias Nationalparker

Vilka är de 22 nationalparkerna i Tanzania?

Tanzanias nationalparker sköts av Tanapa (Tanzania National Parks) och delas in i 4 geografisk regioner. Detta är parkerna:

Södra delen; Ruaha, Katavi & Kitulo

Västra delen; Serengeti, Saanane Island, Burigi-Chato, Rubondo, Gombe, Mahale Mountains, Ibanda-Kyerwa,, Rumanyika-Karagwe, Kigosi & Ugalla

Norra delen; Tarangire, Arusha, Mkomazi, Lake Manyara & Kilimanjaro

Östra delen; Saadani, Mikumi, Udzunwa Mountains & Nyerere (tidigare Selous)

Vilken/vilka nationalparker ska jag besöka på min safari?

Om du är en förstagångsresenär till Tanzania så hamnar du högst troligt i Serengeti eller någon av de norra parkerna. Det är väldigt vanligt att göra en kombination av flera parker eftersom varje park har sin specialitet. Serengeti har tex en stor mängd kattdjur, Tarangire är känd för sin elefantpopulation och Lake Manyara för sina flamingos. Läs också traveltanzania.se om du vill veta mer om afrikansk kultur.

Lejon Tanzania

Har du varit på safaris tidigare kanske du hellre åker till Nyerere. Där är förvisso svårare att få se djuren på grund av tätare vegetation men betydligt vildare och färre besökare. Här kan du dessutom ha turen att stöta på den extremt utrotningshotade afrikanska vildhunden.

Du kan läsa mer om alla Tanzanias nationalparker hos Tanapa

Läs även: Baobab trädens konung