Engaruka Ruinerna

Här i närområdet av the Great Rift, Tanzania, har det levt människor längre än någon annanstans på jorden. Vid Olduvai kan du till exempel se fotspår av vad man tror är världens äldsta människa Lucy som dateras vara över 3,5 miljoner år gammalt. Ruinerna vid Engaruka är långt ifrån så gamla men de är av stort arkeologiskt värde ändå. Så stor att de är med på listan National Historic Sites of Tanzania.

Engaruka ruinerna

Om du besöker platsen idag, beläget ca 4 km från den nya byn Engaruka, är det svårt att förstå den betydelse denna platsen hade en gång under 1400-talets Tanzania. Vad som gör den så intressant är de spår av avancerade bevattnings- och odlingssystem arkeologerna har hittat här.

Det som någongång i början av 1400-talet började som småskalig odling av afrikanska grödor växte i storlek. Människorna som levde här la ner en enorm mängd arbete på att bygga fåror för att leda vatten från floden Engaruka och omfördela vattnet till fälten. Delar av kanalerna var stensatta. Stora terrasser byggdes i dalen och på Great Rift Valleys sluttningar. Odlingarna expanderade liksom byarna och under sin höjdpunkt tror man att det levde närmare 8 000 personer här och att det var en av inlands Tanzanias viktigaste knutpunkter.


Lästips: Resor och Safari i Afrika.


Av någon anledning som forskarna än idag inte vet övergavs det ursprungliga Engaruka och fälten slutade odlas någon gång under 1700-talet.

En teori är att platsen beboddes av stammen Iraqw, en stam som idag bor i Mbulu-höglandet i norra Tanzania. Deras jordbruksteknik har en stor likhet med den som bedrevs här på 1400-talet och deras ankomst till Mbulu sammanfaller även med den tidpunkt Engaruka övergavs. De ska ha migrerat till Mbulu på grund av strider med Datoga-folket.

Under 1700-talet tror man även att vattnet i floden började minska.

Men även Sonjo-folket kopplas ibland till Engaruka pga de stora likheterna i odlings- och bevattningstekniker.

Att ta sig hit:

Du når Engaruka med dagliga bussturer från Mtu wa Wbu. Det är också ett utmärkt stopp om du på din safari besöker Lake Natron.

Intresserad av att läsa om fler resmål i Afrika.